Webgrafía

Dique de mareas de A Cabana
https://diquedacabana.es/

Baterías militares a vista de Dron
https://www.observersciencetourism.com/es/itinerario/baterias-militares-de-ferrol

Congreso “Ferrol: destino Patrimonio Mundial”
http://www.mmiah.eu/ferrol-destino-patrimonio-mundial

Proxecto Ferrol da Ilustración
https://visitferrol.com/ferrol-de-la-ilustracion/

Web Concello de Ferrol
https://www.ferrol.gal/

UNESCO. Organización das Nacións Unidas para a Educación, a Ciencia e a Cultura
https://es.unesco.org/

UNESCO. Patrimonio Mundial
https://whc.unesco.org/

Lista do Patrimonio Mundial
https://whc.unesco.org/en/list/

Lista Indicativa do Patrimonio Mundial
http://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=es

Convención sobre a protección do patrimonio mundial, cultural e natural
https://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf

MMIAH. Recuperación e valorización do patrimonio marítimo, militar e industrial do litoral do Espazo Atlántico
http://www.mmiah.eu/inicio

Icomos. Consello Internacional de Monumentos e Sitios
https://icomos.es/

Consello do Patrimonio Histórico
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/patrimonio/informacion-general/gestion-en-el-ministerio/consejo-del-patrimonio-historico.html

Observatorio do Patrimonio Histórico Español
http://www.ugr.es/~ophe/015PMUNDIAL/015-003h.htm